NYHETER


på gång i Spannmålsodlar Sverige

Goda anledningar för att vara medlem i Spannmålsodlarna


Oberoende förening

Vi är en oberoende förening som vågar ta
ställning när andra tvekar.

Alianser

Vi skapar allianser för att få fler aktörer att arbeta med villkoren för spannmålsodling.

Uppdaterad

www.spmo.se är adressen till vår alltid aktuella hemsida

Högre spannmålspris

Vi jobbar ständigt för ett högre spannmålspris.

Lantbrukets Affärer

Tidningen Lantbrukets Affärer ingår i medlemsavgiften.

Opinionsbildare

Vi är en viktig opinionsbildare som hörs och syns i debatten.

Kalender

Följ oss på Facebook!