Medlemsansökan

Är du student? du kan också bli medlem, gå till studentansökan

    Kryssa i efter din arealstorlek.
    Den arealbaserade medlemsavgiften per år är:

    mellan 000-100 ha medlemsavgift: 1350:-  mellan 101-200 ha medlemsavgift: 1500:-  mellan 201-300 ha medlemsavgift: 1700:-  mellan 301-400 ha medlemsavgift: 2000:-  mellan 401-500 ha medlemsavgift: 2300:-  mellan 501-700 ha medlemsavgift: 2750:-  mellan 701-1000 ha medlemsavgift: 3500:-över 1001 ha medlemsavgift: 4450:-

    Hela summan är avdragsgill förutom den ideella avgiften som ingår med 100kr. Moms tillkommer.