Medlemsansökan

Är du student? du kan också bli medlem, gå till studentansökan

    Kryssa i efter din arealstorlek.
    Den arealbaserade medlemsavgiften per år är:


    mellan 000-100 ha medlemsavgift: 1250:-  mellan 101-200 ha medlemsavgift: 1400:-  mellan 201-300 ha medlemsavgift: 1600:-  mellan 301-400 ha medlemsavgift: 1900:-  mellan 401-500 ha medlemsavgift: 2200:-  mellan 501-700 ha medlemsavgift: 2650:-  mellan 701-1000 ha medlemsavgift: 3400:-över 1001 ha medlemsavgift: 4350:-    Hela summan är avdragsgill förutom den ideella avgiften som ingår med 100kr. Moms tillkommer.