Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://spmo.se/ och http://spmo.se/event.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är SpmO AB, org. nr. 556474-4588, Föreningen Sveriges Spannmålsodlare org. nr. 814801-0419 båda med adress: Hagendalsvägen 14, 692 30 Kumla

SpmO AB och Föreningen Sveriges Spannmålsodlare behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”föreningen, vi, våra, vårt och oss” nedan avses SpmO AB och Föreningen Sveriges Spannmålsodlare.

Med benämningen ”Sajten” avses www.spmo.se och www.spmo.se/event

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. Fältvandringar och medlemsmöten, riksmöte och event), kommunicera med medlemmarna (information och kallelser till olika lokala och regionala aktiviteter och adresslistor till tidskrifter som ingår i medlemskapet.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och aktivitetsavgifter).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med  utnyttjande av rabattavtal med föreningens samarbetspartners.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens olika aktiviteter
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier

Cookie-filer

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

  • Tidningen Lantbrukets Affärer varje månad, aktuella adresslistor.
  • Frökontrollen, rabattavtal medlemskontroll.
  •  Swedol, rabattavtal medlemskontroll.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Föreningen sparar personuppgifterna i ett digitalt medlemsregister.  Efter avslutat medlemsskap raderas personuppgifterna.

Vilka rättigheter du har över dina data

Alla medlemmar kan begära ut sina personuppgifter när som helst. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

Föreningen sparar personuppgifterna i ett digitalt medlemsregister som lagras bakom en brandvägg på egna servrar i kansliets kassavalv. Föreningen lämnar inte ut sitt medlemsregister till utomstående parter.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

– genom att ringa till oss på telefonnr: 019-22 42 75
– via e-post sekr@spmo.se
– genom att skriva brev till eller besöka oss på Hagendalsvägen 14 692 30 Kumla.