Kalender

Aktivitets Information:

 • fre
  29
  maj
  2020

  Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Sveriges Spannmålsodlare

  13:00Digitalt

  Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Sveriges Spannmålsodlare

  Föreningen Sveriges Spannmålsodlare avhåller sin ordinarie stämma den 29/5 klockan 13:00.

  Stämman kommer att genomföras digitalt, då myndigheterna avråder från större möten. Detta

  betyder att du måste anmäla ditt deltagande till kansliet om du vill delta i stämman.

  Vi kommer att behöva din e-post adress och mobil nummer senast den 25/5 för att kunna sända ut en kod för att du skall kunna kan logga in och delta i mötet.

  Mötet i sig självt kommer att genomföras enligt stadgeenlig dagordning, föredrag och summering av året kommer inte att avhållas utan det sparar vi till träffen i oktober.

  Dagordning och övriga dokument rörande stämman kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på vår hemsida den 29/5.

  Som ni säkert alla förstår är detta inte något vi i styrelsen önskar, men situationen i världen kan vi inte påverka. Jag förutsätter att ni alla har förståelse för det något primitiva stämmoarrangemanget, men vi skall med gemensamma krafter genomföra mötet så bra som möjligt.

  Anmälan om att deltaga på det digitala mötet gör du senast den 25/5 till Kansliet på: sekr@spmo.se

  Uppge namn, adress, e-post och mobilnummer.

  Varmt Välkommen

  Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlarförening