Kalender

Aktivitets Information:

 • ons
  29
  nov
  2023

  Kurs om dränering och dikesunderhåll

  09:00Nybblekyrkan, Nybble 6, Vintrosa

  Vi bjuder på förmiddagsfika från 9:00. Kursen beräknas vara slut 12:30.

  Hur vi hanterar vatten i odlingslandskapet blir en allt viktigare fråga för lantbruket och livsmedelsproduktionen.

  En fungerande markavvattning är en viktig grund i växtodlingen. Välkommen på en förmiddagsträff där vi tillsammans med Jon Wessling, sakkunnig inom markavvattning, diskuterar frågor om hur dränering och dikesunderhåll påverkar vattenhushållning, odling och miljö. Vi pratar också om hur regelverket kring dikesunderhåll ser ut, om praktiska aspekter kring dikesunderhåll och hur markavvattningsföretag fungerar.

  Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med Örebro läns Spannmålsodlarförening.

  Föreläsare

  Jon Wessling, sakkunnig inom markavvattning på Hushållningssällskapet i Nyköping.
  Yvonne Gustavsson, studiecirkelledare.
  Ann-Sofie Hedberg och Therese Erneskog, Länsstyrelsen i Örebro län.

  Program

  Dagen kommer bland annat att innehålla:

  Underhåll av diken och täckdikning - ekonomi, miljö och genomförande.
  Skyldigheter och rättigheter kring underhåll av diken.
  Markavvattningsföretag. Hur aktiverar jag en vilande samfällighet?
  Hur hanterar jag risk för ökad belastning på mina diken på grund av exploatering eller klimatförändringar?
  Fördröjnings- och dagvattendammar.
  Studiecirklar om vatten och diken. Hur fungerar de?

  Din anmälan gör du enkelt via sms eller per telefon till någon av oss i styrelsen senast 27 november:
  Mikael Franzén 070 327 30 89
  Lars-Håkan Jonsson 070 527 76 31
  Erik Sandberg 070 546 50 27
  Arvid Andersson 070 209 06 42
  Johan Eklund 070 306 22 96
  Mathias Göransson 070 773 75 95
  Daniel Dernfalk 070 641 18 97
  Kristian Pettersson 070 930 36 67