Kalender

Aktivitets Information:

 • tor
  07
  dec
  2023

  Lantbrukets dag i Riksdagen

  09:00Andrakammarsalen i Riksdagshuset Riksgatan 2, Stockholm

  Dag-Henrik Larsson Sveriges Spannmålsodlare, vice ordförande kommer att delta i panelsamtal på scen.

  Med fokus på livsmedelsförsörjning, konkurrenskraft, regelkrångel och lönsamhet arrangerar riksdagsledamot Magnus Oscarsson en seminariedag i samarbete med Hushållningssällskapet. Lantbrukare, riksdagsledamöter och andra som är intresserade är välkomna att delta. Dagen avslutas med en paneldiskussion med riksdagspartierna. Moderator för paneldebatten är Håkan Björklund.

  PROGRAM
  09.30 Kaffe med tilltugg
  10.00 Inledning
  Dan Ericsson, statssekreterare
  Livsmedelsberedskap och svensk grön mineralgödsel
  Patrik Myrelid, Lantmännen
  Försörjningsberedskap i primärproduktionen
  Paul Robertson, Hushållningssällskapet
  Försörjningsbalans kommun
  Frida Carlsson, Hushållningssällskapet
  Växtodling i klimatutmaningarnas tid
  Johan Wellander, spannmålsodlare Kyrkeby
  Samtal om gris-, ägg-, spannmål-, mjölk-, nöt- och lammproduktion

  12.00 Lunch

  12.40 Inledning
  Peter Kullgren, landsbygdsminister
  Minskad regelbörda, hur når vi dit?
  Sara Nilsson, Hushållningssällskapet
  Lantbrukets tillväxtfinansiering
  Helena Silvander, Tillväxtbolaget
  Lantbrukets konkurrenskraft
  Elisabeth Nilsson, utredare
  Växtskydd, är svensk produktion hotad?
  David Rudenstam, Rudenstams Bär & Frukt
  Generationsskifte – familjen riskerar miljonvite
  Kristin Hyttsten, lantbrukare i Järpen

  14.20 Partier i paneldebatt

  15.15 Avslutningsmingel med kaffe

  Medverkande
  Anders Rolfsson Svensk Mjölk, vice ordförande
  Bo Selerud Hushållningssällskapet, Förbundsdirektör
  Dag-Henrik Larsson Sveriges Spannmålsodlare, vice ordförande
  Dan Ericsson statssekreterare
  David Rudenstam Rudenstams Bär & Frukt
  Elisabeth Nilsson utredare
  Frida Carlsson Hushållningssällskapet, vd
  Helena Silvander Tillväxtbolaget, vd
  Henrik Lander Sveriges Nötköttsproducenter, ordförande
  Håkan Björklund Axfood
  Johan Eriksson Sveriges Grisföretagare, ordförande
  Johan Wellander spannmålsodlare, Kyrkeby Växtodling
  Kristin Hyttsten lantbrukare i Järpen
  Magnus Oscarsson riksdagdamot KD
  Maria Donis, Svensk Fågel, vd
  Marie Lönneskog Svenska Ägg, verksamhetsledare
  Patrik Myrelid Lantmännen, strategichef
  Paul Robertson Hushållningssällskapet, vd
  Peter Kullgren landsbygdsminister
  Sara Nilsson Hushållningssällskapet, projektledare
  Ulf Ekholm Svenska Fåravelsförbundet