Arkiv:

SpmO Dag von Bothmer Johan Karlzén

Årets första styrelsemöte

Årets första styrelsemöte avhölls i Kvänum i slutet på januari och deltagare förutom styrelsen var våra suppleanter.  Mötet är en typ av kickoff inför det nya verksamhetsåret där vi alla får möjlighet att diskutera och lyfta aktuella frågor som kan vara av intresse för våra…

Read More
Informera konsumenterna. SpmO Spannmålsodlarna

Informera konsumenten

Det är oerhört viktigt att vi alla tar tillfället i akt och informerar allmänheten om hur lite ett högre pris på råvaran påverkar livsmedelspriset, troligen hade ingen märkt om vi gav bort spannmålen gratis, priset på slutprodukten i affären skulle knappt påverkas över huvud taget….

Read More
SpmO En av landets spetsigaste intresseföreningar

En av landets spetsigaste intresseföreningar

Vårt mål är och har alltid varit att främja en lönsam och effektiv spannmålsproduktion på gårdsnivå. Vi är ingen stor förening, men både SpmO:s styrelsemedlemmar och våra medlemmar är alla aktiva lantbrukare med växtodlingen i generna. Detta gör oss unika och innebär att vi alltid…

Read More
SpmO Flagga

Gott nytt år, Spannmålsodlare

Då var 2018 lagt till handlingarna och vi kan se fram emot ett helt nytt och ograverat år, ograverat kanske var att ta i. Vi har fortfarande ingen regering och som vanligt vill alla ta ansvar för Sverige, men då inte tillsammans med vem som…

Read More