Arkiv:

Kort sammanställning av SpmO:s verksamhet under 18/19

Mycket av årets arbete har av naturliga skäl handlat om torkan, många möten med myndigheter och handels företrädare har avhållits. Spannmålsodlarnas synpunkter har mottagits väl och i vissa fall har vi kunnat påverka besluten i en positiv riktning för det växtodlande lantbruket. En kort presentation…

Read More
Synpunkter inlämnade till Jordbruksverket

Synpunkter inlämnade till Jordbruksverket

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare lämnar följande synpunkter på Jordbruksverkets förslag till slutgiltig fördelning av stödpengar på grund av torkan 2019. Vi konstaterar att kalkylen som används som underlag till förslaget baseras på ett antal antagande som känns högst summariskt. Skördenivån är fortfarande en uppskattning, vår mening…

Read More
Ny landsbygdsminister och regering - kan det bli bättre? Johan Karlzén SpmO

Februari snart till ända, våren närmar sig

Kanske inledningen är väl optimistisk, men när man läser att Lantmännen redan summerar läget inför skörd -19 gäller det att hänga med i svängarna. Vi kan alla lugnt luta oss tillbaka i trygg förvissning om att allt är under kontroll, bara se till att tröskan…

Read More