Arkiv:

Kontraktsvillkoren i spannmålshandeln

Bild: Styrelsemöte, Dag von Bothmer håller i grupparbetet. Styrelsen inklusive suppleanter och delar av valberedningen träffades i början av februari i Kvänum för ett tvådagarsmöte. Temat för mötet var att diskutera kontraktsvillkoren i spannmålshandeln, alla hade fått i uppgift att gå igenom de olika handlarnas…

Read More

På tal om risker i företagandet!

-Visste du till exempel att?  *Leverantören skall hålla köparen skadeslös i anledning av alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av Råvaran.  *Utdrag ur handelns inköpsvillkor under, Allmänna inköpsvillkor för spannmål och oljeväxter.          …

Read More

Livsmedelsstrategi 2.0

Bild: Landsbygdsminister Peter Kullgren inledningstalar på kick off för Livsmedelsstrategin 2.0. Foto: Ida Asplund Ådahl/Regeringskansliet. Jag hade förmånen att få delta i Landsbygdsminister Peter Kullgrens sjösättande av den ”nya” Livsmedelsstrategin 2.0, mötet ägde rum på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Avsikten var att låta branschens organisationer få möjlighet…

Read More