Arkiv:

Skörden -21 snart i mål!

Årets skörd har bjudit på en del oväntade överraskningar, kraftig prisuppgång på spannmålen under skördeveckorna är vi inte bortskämda med, en trevlig överraskning får man allt medge. Den låga skördenivån och de hysteriskt höga bränsle och gödningspriserna var å andra sidan mindre välkomna överraskningar. Det…

Read More
Team SpmO

Rapport från Västmanland/Dalarna

Efter en tidig start av skörden så avbröts tröskningen kontinuerligt av regnskurar. Det mesta har nog blivit tröskat till relativt låga vattenhalter trots regnet. Höstvete skördarna lovade mycket men blev en besvikelse för många då kärnorna inte blivit ordentligt matade på grund av torka och…

Read More
Team SpmO

Rapport från Västra Sverige

I västra Sverige är skörden avklarad till 90 %. Återstår lite spannmål och åkerböna. Uppskattningsvis hamnar årets skörd strax under ett 5 års genomsnittet, speciellt på vårgrödorna. Kvalitén varierar ganska mycket. Småkärnigt, låga rymdvikter men bra proteinhalter. Mycket beroende på värmeböljan i juli, som stressade…

Read More
Team SpmO

Rapport från Östergötland

Årets skörd påbörjades tidigare än vi är vana vid med låga vattenhalter. Skördenivåerna är lägre än ett femårsmedeltal i samtliga grödor, möjligen undantaget vallfrögrödorna. Speciellt låga skördar har vi fått av vårgrödorna där en blöt maj missgynnade etableringen och en torr och varm sommar fortsatte…

Read More
Team SpmO

Rapport från Närke

Juli var en torr månad vilket resulterade i att skörden minskade på flesta vårsådda arealer med mellan 1-2 ton/ha, torkan påverkade även höstgrödorna med minskad skörd. I slutet på juli inleddes skörden med H-kornet och därefter tidigt vete som startades de första dagarna i Augusti….

Read More
Team SpmO

Rapport från Skåne

Resultatmässigt är det tydligt att de ovanligt heta veckorna i juni dämpat skörden en hel del. Framför allt på de vårsådda grödorna. När det gäller skördeperioden skiljer sig upplevelserna en hel del inom länet! I sydöst gick det nästan i ett från första till sista…

Read More
Team SpmO

Rapport från Sörmland

Årets skörd drog igång tidigare än normalt pga det varma vädret i juli, vilket innebar att de höga förhoppningarna de flesta odlare hade efter den för höstgrödorna gynnsamma våren i de flesta fall grusades och värmen i juli tog säkert mellan 1,5-2 ton av den…

Read More
Team SpmO

Rapporter från Uppland

Stora lokala variationer! Ett år med mycket regn i Uppland, på många håll blev det väldigt sen sådd eller ingen vårsådd alls. Fram till midsommar såg höstgrödor och de vårgrödor som såddes tidigt riktigt bra ut men, liksom i stora delar av landet, blev det…

Read More

Välkommen till webbinarium om dikesunderhåll den 21 september

Passa på! Vi hjälper Jordbruksverket att sprida ett intressant webbinarium om dikesunderhåll och huvudavvattning! Här är länken till anmälan: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/kurser-och-seminarier/kurskalender/arkiv/2021-09-21-dikesunderhall Tid: 9.00–10.30 Plats: digitalt via Zoom Välkommen till webbinarium om dikesunderhåll den 21 september. Du får en översiktlig genomgång om vad som gäller vid underhåll…

Read More