Arkiv:

Gröna näringarna mötte statssekreteraren hos landsbygdsministern

Den 15 december träffade representanter för olika organisationer inom de gröna näringarna statssekreteraren hos landsbygdsministern, Dan Ericsson. De gröna näringarna är liksom många andra branscher hårt drabbade kostnadsexplosionen för bränslen och energi och till det kommer andra fördyringar som speciellt drabbar de gröna näringarna. Trots…

Read More