Arkiv:

Förekomst av DFF (diflufenikan) i ytvatten!

En viktig fråga som hanteras i Växtskyddsrådet är förekomsten av Diflufenikan (DFF) i vatten. DFF hittas förhållandevis ofta i bäckar och åar och de flesta fynden är från Skåne. Vi ser det som mycket positivt att det nu ges en chans att genom information komma…

Read More

Tack för alla positiva kommentarer!

Jag har nu för första gång som ordförande deltagit på både Borgeby och Brunnby, verkligen stimulerande att känna så stort stöd från många olika håll. Vi är en förening med vind i seglen, detta märks tydligt när man går runt och talar med andra aktörer…

Read More