Arkiv:

Enkät beredskapslagring

Hej bästa medlem, vi behöver ha din hjälp! Regeringen har gett Jordbruksverket i uppgift att komma fram med ett förslag på hur en svensk beredskapslagring av spannmål skulle kunna utformas. Spannmålsodlarna har blivit inbjudna att komma med synpunkter på hur vi från odlarsidan ser på…

Read More