Årets första styrelsemöte

SpmO Dag von Bothmer Johan Karlzén

Årets första styrelsemöte avhölls i Kvänum i slutet på januari och deltagare förutom styrelsen var våra suppleanter.  Mötet är en typ av kickoff inför det nya verksamhetsåret där vi alla får möjlighet att diskutera och lyfta aktuella frågor som kan vara av intresse för våra medlemmar både nu och i framtiden. Förutom ovanstående och det ordinarie styrelsemötet hann vi med att lyssna till ett antal intressanta föredrag från bland annat Svenska foders VD Carsten Klausen och Biototals Maria Hjortmark.

Maria berättade om Biototals affärsidé och det arbete man lägger ner för att skapa förståelse för återanvändning av ändliga resurser, ingen enkel ”pilsner” när det oftast är känslor och inte vetenskap som styr debatten. Detta fenomen är tyvärr hela lantbrukets akilleshäl, en massa förståsigpåare som vräker ur sig halvsanningar till höger och vänster för att skapa sig en personlig plattform. Vi önskar Maria och Biototal lycka till i detta svåra men ack så viktiga arbete.

Carsten sprudlade som vanligt av energi och idéer, vi fick möjlighet att lämna synpunkter på hur vi tyckte att framtidens spannmålskontrakt borde vara utformade. Carsten berättade också att fjolåret skapat många oväntade problem för handeln när man fick gå från exportör till importör, sådana enkla saker som att de flesta hamnar är i första hand gjorda för utlastning vilket kan ställa till det en del när varorna kommer från andra hållet. Sammantaget är vi mycket nöjda med besöket, Carsten tog till sig av våra synpunkter och framhöll vikten av att vi gemensamt måste hitta lösningar för att underlätta en för oss alla otroligt besvärlig situation. Johan Hallkvist från Handelsbanken samt Thomas Börjesson från Agro Väst, informerade kort om nyheter i deras respektive verksamhetsområde. Vi tackar våra gäster för intressanta och trevliga presentationer.