En av landets spetsigaste intresseföreningar

SpmO En av landets spetsigaste intresseföreningar

Vårt mål är och har alltid varit att främja en lönsam och effektiv spannmålsproduktion på gårdsnivå. Vi är ingen stor förening, men både SpmO:s styrelsemedlemmar och våra medlemmar är alla aktiva lantbrukare med växtodlingen i generna. Detta gör oss unika och innebär att vi alltid är på tårna, så att våra medlemmar tryggt kan känna att vi envist arbetar vidare för att minska krångel och orättvisor i våra verksamheter och inget annat. Vi deltar på de flesta ställen och samarbetar givetvis gärna med de andra branschföreningarna, fast ibland uppfattas vi nog som en besvärlig ”kusin” från landet, vilket både är hedrande och glädjande.

Mitt första år som ordförande har varit mycket intressant och lärorikt, mina företrädare har gjort ett fantastiskt jobb med att sätta vår förening på kartan i lantbrukssverige. Jag har kunnat surfat vidare på deras eminenta arbete och blivit mycket väl mottagen både hos myndigheter och handelsföretag.  Som medlem i SpmO har man alltid möjligheten att indirekt påverka våra beslutsfattare och handelspartners, hör bara av dig till oss i styrelsen om du har några synpunkter på vad vi skall arbeta med. Ett telefonsamtal eller mejl räcker för att framföra din åsikt, du kan även delta i regionmötena och där ta upp dina frågor med din regionstyrelse.  

Jag hoppas att du som medlem känner dig trygg med att din avgift hamnar i en förening som gör sitt yttersta för att skapa ett lönsamt växtodlingslantbruk. Min förhoppning är att vi gemensamt kan fortsätta arbetet med att utbilda och påverka beslutsfattarna, i en för vår positiv inriktning.

Bästa hälsningar

Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlarförening

Mobil: 070-561 12 12

E-post: Johan Karlzén <ordf@spmo.se>