Biodlarna och Naturskyddsföreningen

livsmedelsstrategin och generationsmålet

Även om det följande handlar om sockerbetor och därmed en högst skånsk företeelse, kommer det att få konsekvenser för hela den konventionella odlingen. Som de flesta noterat har ovanstående organisationer överklagat beslutet om att ge Betodlarna dispens att beta sockerbetsfröna våren -19 med medlet Gaucho en neonikotnoid. Inget märkligt i att det överklagas, men det märkliga är att det skedde så sent som den 19 februari dryga månaden innan fröet skulle i backen. Är man det minsta konspiratoriskt lagd kan man tydligt förstå att oavsett utslag av överklagandet, kommer fröet inte hinna ut till odlarna i tid och därmed har man lyckats. Nu löser det sig ändå och odlarna får en annan betning som innebär många sköna timmar på sprutan i stället och en kanon miljö för våra kära små bin. Det tråkiga är att dessa miljöivrare inte tar till sig fakta utan blint ropar på förbud bara man hör ordet bekämpningsmedel. Jag kommer i fortsättningen tänka till både en och två gånger innan det ställs ut några bikupor på marken.

Den största risken med ovanstående är att dessa organisationer även i fortsättningen överklagar sådant som man anser inte passar in i deras egoistiska filosofi. Tack och lov går dessa tokigheter tvärs emot livsmedelsstrategin och generationsmålet, så en förhoppning är att myndigheterna får upp ögonen för denna typ av okynnes utnyttjande av de demokratiska principerna som går stick i stäv med en redan beslutad strategi.