Brev till KEMI

Idag 20230810 har Sveriges Spannmålsodlarförening skickat in detta brev till KEMI.
Johan Karlzén, Ordförande

Klicka här:
Kopia brev till KEMI