Dags att summera!

Nu börjar det bli dags att sammanställa årets skördeutfall, våra regioner har
summerat sina intryck av den gångna säsongen. Ingen rolig läsning men det bekräftar
vad vi försökt förmedla tidigare i höst, en svårsmält historia. Vilken totalskörd vi landar
på återstår att se när lagren är tomma vilket inte lär dröja allt för länge. Tydligen är det
redan stor brist på nästa års maltkornsutsäde, priser på runt 6500kr/ton florerar redan,
allt beroende på att vi inte lyckats med kvalitén i våra få utsädesodlingar.

Som vi påtalat tidigare så är det nog inte så dumt att spara på en del av skörden de
goda åren, så att man själv kan rensa sitt utsäde när det krisar till sig. Detta kommer
sannolikt bli en del i det svenska beredskaps tänket framöver, lika bra att förbereda sig.

Vem ska få använda våra gårds data?
Svaret är enkelt, det är bara brukaren och ingen annan som skall ha tillgång till gårdens
”loggbok” ingen annan företagare skulle dela med sig av sina produktionsdata framför
allt inte till sina affärskontakter. Naturligtvis står det var och en fritt att bestämma vilka
data man vill dela med sig av, men det får aldrig gå så långt att våra affärspartners
kräver att vi delar med oss av våra driftsdata. All information som exempelvis finns i
våra växtodlingsprogram skall dessa vara allmän egendom? Det finns redan tankar om
att vi bör dela med oss av dessa för att kunna göra det lättare för handeln att kartlägga
våra enskilda produktionsresurser. Du bara berättar vilket fält som spannmålen kommer
ifrån och simsalabim har din motpart full koll på all odlingshistoria bakåt i tiden, känns
det bekvämt?

Nästa steg blir att myndigheterna också vill ta del av dina data och då har vi plötsligt
hamnat i en situation som påminner om det forna östblockets tankar om stadsstyrd
odling, skillnaden är att vi även delar med oss av våra affärshemligheter till dem som
skall köpa våra produkter. Jag vill med dessa rader uppmärksamma er på att det finns
strömningar i vår bransch som jobbar på att ovanstående skall bli verklighet, så snälla
tänk en gång extra innan ni lämnar ifrån er några uppgifter om era företag.

Håll i hatten för nu är det höst!

023-11-07
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare