Enkät beredskapslagring

Hej bästa medlem, vi behöver ha din hjälp!

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppgift att komma fram med ett förslag på hur en svensk beredskapslagring av spannmål skulle kunna utformas. Spannmålsodlarna har blivit inbjudna att komma med synpunkter på hur vi från odlarsidan ser på uppdraget. Vi har haft ett inledande möte med JV och där framfört våra tankar, vårt förslag är att minst hälften av lagringsvolymen bör ligga på gård.

Hur detta skall finansieras och kur man praktiskt skall lösa de olika utmaningarna kommer vi att diskutera närmare i november. Vi ser detta som en ypperlig möjlighet för svensk spannmålsodling att få ytterligare en aktör på marknaden. Detta kommer att innebära en bättre konkurrens för oss odlare och ett gott incitament att investera i mer lagring på våra gårdar. Makten över råvaran är som bekant nyckeln till goda priser.

Därför vill jag be er att fundera på hur stora lagringsmöjligheter ni i dagsläget förfogar över, när ni funderat färdigt så vore jag mycket tacksam om ni meddelade kansliet via någon av nedanstående förslag. Uppgifterna är till för att kunna uppskatta hur stora lager som behöver byggas, och en möjlighet att förhandla fram vettiga villkor från staten både gällande lagringsersättning och ett riktat investeringsstöd för nybyggnad. Med lagring menar vi lager där spannmålen minst kan lagras ett år utan att tappa kvalitén.

Jag hoppas att ni förstår nyttan av detta och ser framemot att summera odlarnas totala lagring för att kunna få till en god förhandling med staten och Jordbruksverket.

2023-10-12
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare

Senast den 12 november behöver vi få in era uppgifter!

Välkommen in på spmo.se/enkat här ligger ett formulär med tre frågor som du ser nedan. Dina uppgifter behandlas anonymt, och vi gör en sammanställning hur det ser ut länsvis. Så därför behöver du bara ange vilket län du är verksam i. Tack på förhand för din hjälp.

Fråga 1. Hur mycket spannmål i ton, kan ni i totalt lagra?

Fråga 2. Om behov uppstår, hur många extra ton skulle ni kunna tänka er att bygga för?

Fråga 3. Vilket län du är verksam i.