EU valet, en rysare!

Så var det dags att börja fundera på vem som skall få sitta i europaparlamentet och styra, vi som jobbar i den agrara näringen bör inte missa möjligheten att rösta. Mycket av vår vardag är intimt sammankopplad med beslut tagna av dessa parlamentariker.

Lyssnade på ekots lördagsintervju häromdagen och det var Emma Wiesner som ”val talade”, det som slog mig var att Emma framförde att jordbruket måste ställa om, vilket gör mig misstänksam. Att ställa om till vad? När man talar om att ställa om jordbruket tolkas det oftast som att vi skall gå över till en annan produktionsform, exempelvis ekologisk odling. Om jag förstod Emma rätt, var det inte detta hon menade utan det var en omställning som riktade sig till de gigantiska jordbruken i bland annat Tyskland och Nederländerna!? Det framkom i intervjun att vi i Sverige varit framgångsrika och gått före i miljöarbetet i förhållande till våra kollegor i övriga Europa.

Detta arbete har vi varit tvungna till då svenska politiker envisats med att vi skulle vara bäst i klassen. Wiesners lösning för att få fart på den något oklara omställningen var att belöna de som kommit långt i miljöarbetet (läs Sverige) och straffa de andra till lydnad med hjälp av sänkta ersättningar. Detta system känns aningen svårt att genomföra då svenskt lantbruk är en mycket liten spelare i unionen vilket inte talar för att politikerna i parlamentet är så särskilt sugna på att anta detta förslag. Med tanke på hur missnöjda tyska och franska bönder tar lagen i egna händer och lamslår bland annat trafiken i sina huvudstäder, så kan det nog bli svårt att nå konsensus i denna fråga. Om lantbruket som redan nu tar sin del av klimatarbetet genom att samla upp mer koldioxid än vi släpper ut skall belastas med ytterligare pålagor är jag övertygad om att protesterna kommer att sprida sig, vilket inte kommer att gynna någon, allra minst klimatet.

Att använda omställning av lantbruket som vallöfte är ingen bra idé, inte om man har för avsikt att få lantbrukare till valurnan. Så i stället för att propagera för omställning Emma, bör du jobba med att skapa förutsättningar för ett effektivt brukande av våra åkrar, då kommer vi lantbrukare kunna leverera än mer klimatnytta åt befolkningen.

Om kriget kommer blir ekologisk mat vår räddning?
Så utryckte sig Emma Rung, VD för organisationen KRAV i en debattartikel i Dagens Nyheter den 22/1. Jag tänker inte djupare recensera inlägget, men kan bara konstatera att Emma är VD, för en organisation som uppenbarligen slåss med näbbar och klor för sin överlevnad.

Svensken konsumerar 8 procent ekologiska produkter de övriga 92 procent kommer från konventionell odling, att sätta i gång ett korståg och svartmåla huvuddelen av den svenska livsmedelsproduktionen är ett lågvattenmärke av sällan skådat slag. Ingen av KRAV:s medlemmar har någon nytta av att det skapas ytterligare motsättningar i lantbrukarledet, i stället för att peka finger och slå sig förträffligt på bröstet så kanske man skulle fundera på samarbete och kunskapsutbyte i stället.

Så kom utredningen om Livsmedelsberedskap för en ny tid
En 364 sidors genomlysning av den svenska livsmedelsberedskapen, eller snarare brist på beredskap. Man kan kort sammanfatta utredningen om en ny livsmedelsberedskap, att vi har en lång resa framför oss innan vi är i någon form av balans. Produktionen måste öka och vi behöver varje dag fundera på hur vi kan hantera våra verksamheter i ett krisläge. Mycket av lösningarna måste skapas i primärproduktionen, här talar vi om lager av förnödenheter och produkter. Även det dagliga arbetet måste gås igenom och utsättas för stresstest, så att vi inte står handfallna den dagen det smäller.

Vi ser framemot en fortsatt dialog i ämnet med både Jordbruksverket och andra berörda myndigheter. En sak är säker lantbruket får ta en stor roll i arbetet med att skapa en god livsmedelsberedskap för Sveriges medborgare.

Gemensamma jordbrukspolitiken 2028 och Livsmedelsstrategin 2.0
Regeringen har kallat till Hearing den 22/2, då det skall diskuteras ovanstående ämnen, glädjande nog är vi inbjudna att delta i evenemanget. Här får vi möjlighet att direkt till politikerna framföra våra synpunkter och samtidigt skapa förstående för våra verksamheters framtida utmaningar. Känns mycket hedrande att vår förening blivit inbjuden och visar än en gång att det lönar sig att aktivt debattera våra frågor mot bland andra politikerna.

Våren närmar sig
Jag hade förmånen att tillbringa två dagar på den engelska landsbygden i början på månaden, 12 grader varmt och gödningsspridare och sprutor på många fält. Blev allt lite sprallig i benen när vårkänslorna började vakna till. Nu kan vän av ordning starkt ifrågasätta varför man kör ut gödning på vattenmättade

åkrar i slutet på januari, men det är en annan historia som säkert har något syfte som inte jag förstår. Sammanfattningsvis så är alltså våren i antågande, kan vara skönt att veta.

2024-01-09
Johan Karlzén, Ordförande SpmO