Februari snart till ända, våren närmar sig

Ny landsbygdsminister och regering - kan det bli bättre? Johan Karlzén SpmO

Kanske inledningen är väl optimistisk, men när man läser att Lantmännen redan summerar läget inför skörd -19 gäller det att hänga med i svängarna. Vi kan alla lugnt luta oss tillbaka i trygg förvissning om att allt är under kontroll, bara se till att tröskan är i ordning så kan vi lugnt bärga en kanonskörd. Givetvis raljerar jag på Lantmännens bekostnad, men det gör jag för att det är så oerhört viktigt att information från näringen till en icke lantbruksutbildad allmänhet så lätt feltolkas. Just i detta fallet kan informationen tolkas som om det inte längre existerar några problem i näringen efter århundradets värsta missväxt. Snälla informationsansvariga hör med era ägare innan ni fabricerar rubrikerna. 

Årets första styrelsemöte avhölls i Kvänum i slutet på januari och deltagare förutom styrelsen var våra suppleanter.  Mötet är en typ av kickoff inför det nya verksamhetsåret där vi alla får möjlighet att diskutera och lyfta aktuella frågor som kan vara av intresse för våra medlemmar både nu och i framtiden. Förutom ovanstående och det ordinarie styrelsemötet hann vi med att lyssna till ett antal intressanta föredrag från bland annat Svenska foders VD Carsten Klausen och Biototals Maria Hjortmark. 

Maria berättade om Biototals affärsidé och det arbete man lägger ner för att skapa förståelse för återanvändning av ändliga resurser, ingen enkel ”pilsner” när det oftast är känslor och inte vetenskap som styr debatten. Detta fenomen är tyvärr hela lantbrukets akilleshäl, en massa förståsigpåare som vräker ur sig halvsanningar till höger och vänster för att skapa sig en personlig plattform. Vi önskar Maria och Biototal lycka till i detta svåra men ack så viktiga arbete.

Carsten sprudlade som vanligt av energi och idéer, vi fick möjlighet att lämna synpunkter på hur vi tyckte att framtidens spannmålskontrakt borde vara utformade. Carsten berättade också att fjolåret skapat många oväntade problem för handeln när man fick gå från exportör till importör, sådana enkla saker som att de flesta hamnar är i första hand gjorda för utlastning vilket kan ställa till det en del när varorna kommer från andra hållet. Sammantaget är vi mycket nöjda med besöket, Carsten tog till sig av våra synpunkter och framhöll vikten av att vi gemensamt måste hitta lösningar för att underlätta en för oss alla otroligt besvärlig situation. Johan Hallkvist från Handelsbanken samt Thomas Börjesson från Agro Väst, informerade kort om nyheter i deras respektive verksamhetsområde. Vi tackar våra gäster för intressanta och trevliga presentationer.

Ny landsbygdsminister och regering – kan det bli bättre?

Efter en lång resa blev man till slut överens i huvudstaden om vem som skall få hålla i tyglarna de närmaste åren. En samling mer eller mindre suspekta individer har fått ministerstatus i den ”nya” regeringen, en förhoppning är att Landsbygdsministern hör till den mindre suspekta kategorin. Fast visst blir man lite misstänksam när man ivrigt framställer sig som en ”lantis” och ”riktig landsbygdsbo” vilket i landet lagom tydligen omedelbart kvalificerar vederbörande att ansvara för modernäringen. Det första vår kära minister tänker genomföra är en tydlig satsning på ekologisk produktion, känns bra att ministern omedelbart tar ett rejält tag i sleven och rör om i grytan. Uppenbarligen har minister Jennie Nilsson någon information som vetenskapen missat, kan det vara Naturskyddsföreningen som golat?  

Avslutningsvis har föreningen lämnat in ytterligare synpunkter på hur torkstödet skall fördelas bland de drabbade. Utan något konkret bevis känns det som Jordbruksverket faktiskt tagit till sig delar av våra synpunkter vilket är oerhört glädjande. Vi får se vad det slutligen mynnar ut i, förhoppningsvis blir det lite extra i börsen vilket är välkommet för alla efter förra årets vedermödor. 

11 februari 2019

Johan Karlzén, Ordförande SpmO