God fortsättning och välkomna till år 2023!

Krig och elände har färgat 2022 och man undrar vad som komma skall, kan vi få se ett slut på Rysslands vansinnes beteende i Ukraina? Eller kommer detta utvecklas till en utdragen konflikt som ställer allt på ända under många år framöver. Oavsett vad som händer blir inget som förr, vi får alla bereda oss på kraftiga förändringar frågan är bara hur långt tid detta kommer att ta.

Tyvärr verkar många stoppa huvudet i sanden och fortsätta med sitt navelskåderi. Organisationen KRAV kör på i ullstrumporna och hävdar att Landsbygdsminister Peter Kullgren borde i Bryssel lyfta fram Sverige som eko-land, där den KRAV certifierade produktionen är ett inspirerande exempel i EU. Varför i hela världen skall Sverige marknadsföra KRAV i EU, en verksamhet som uppenbarligen inte längre kan stå på egna ben. Ekologisk
livsmedelsproduktion kan inte förvänta sig en statligt finansierad gräddfil,
utan merkostnaden måste snällt betalas av konsumenten.

Under många år har Ekologisk produktion favoriserat på bekostnad av produktionsjordbruket, nu när det krisar till sig och tillgången på mat svajar är det annat ljud i den politiska flöjten. Det skall bli intressant att följa den framtida debatten i Europa, nu när ett nytt moment kommit till i den förenade jordbrukspolitiken, nämligen livsmedelssäkerhet för unionens medborgare. Kanske CAP förhandlingarna på sikt måste revideras en aning då mycket av dess regelverk bygger på avveckling av jordbruket i stället för utveckling.
När man talar om utveckling så jobbar vårt medlemsägda företag Lantmännen på för fullt med att utveckla lantbruket. Jag läste i senaste Grodden om ett antal projekt som skall öka avkastningen på medlemmarnas gårdar, detta tycker vi givetvis om. Det finns dock ett men i denna historia, vi medlemmar betalar detta utvecklingsarbete som bland annat skall leda till den ”första fossilfria värdekedjan för livsmedel”. Hur tänker man ta ut ett vettigt mervärde för denna produkt, har köparna visat en vilja att stå för fiolerna eller skall detta bli någon form av standard på sikt.

Skall vi medlemmar finansiera framtagandet av olika premium produkter så måste syftet vara att det långsiktigt skapar en högre avkastning på medlemmarnas gårdar. Risken är annars att köparen tackar och bockar för utfört arbete, och med mössan käckt på svaj förklarar att tyvärr kan vi inte betala något extra utan det är marknaden som sätter priset. Jag högaktar Lantmännens arbete med att utveckla lantbruket men varför inte gå i takt med vad som efterfrågas, vårt svenska spannmål står sig bra både miljö och kvalitetsmässigt i jämförelse med övriga Europa. Varför inte satsa på att marknadsföra det vi redan gör bra? eller är det så illa att uppköparna inte bryr sig om hur spannmålen är odlad, utan helt koncentrerar sig på kvalitetsparametrarna. Om så är fallet är det viktigt att fortsatt forskning med att utveckla framtidens lantbruk, baseras på att det finns en tydlig önskan och en uttalad merbetalning från livsmedelshandeln. Som världen ser ut idag är fortsatt forskning mot högavkastande och klimatanpassade grödor det viktigaste att fokusera på.

Med hopp om ett bra 2023!
2023-01-09
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare