God fortsättning på det nya året Spannmålsodlare

SpmO

Så då var det dags att återigen vända blad, ett nytt år och nya utmaningar. 2020 känns onekligen aningen speciellt också rent siffermässigt. Ett jämt årtal som använts av våra beslutsfattare som en tidpunkt när det mesta av våra problem skulle vara lösta, elbilar till alla, inga utsläpp till Östersjön, giftfri miljö mm. Nu ser vi alla i stället framemot 2050 som det nya vägskälet, då alla problem skall vara ur världen.

Måste vara skönt att bara dra till med ett årtal lagom långt bort i framtiden och sen köra på med fabuleringarna så till den milda grad att alla tror på galenskapen. Vårt kära miljöparti har som bekant olympisk medalj i denna gren. Tyvärr skapar dessa profetior ofta en handlingsförlamning då ingen vågar säga emot proffssiarna. Anledningen till mitt funderande är att jag tycker mig se en trendbland både beslutsfattare och företagare där framtidsspekulationer är viktigare än det dagliga arbetet. Vi missar de viktiga vardagsbesluten och stirrar oss blinda på saker som vi ännu inte kan påverka. Bakåtsträvare mumlar säkert en del av er, men även jag gillar att se framåt och funderar ofta på vad som kommer att hända med vår bransch i framtiden.

Det jag vill förmedla så här i början på ett helt nytt år är att vi måste se bakåt lika mycket som framåt, det finns fantastiskt mycket kunskap att ta till sig när det gäller vår näring. Saker och metoder som idag ses som fantastiska innovationer har ofta redan provats och utvärderats långt tidigare men sedan i den allmänna rationaliseringsivern fallit i glömska. Så får du en stund över innan vårbruket ta en titt tillbaka i ditt arkiv och fundera på om det inte finns en hel del matnyttigt bland de ”gamla” nyheterna.

Själv är jag fascinerad över den plötsliga vurmen för mull- bildande ämnen. Har inte alltid användning av till exempel stallgödsel och hög avkastning gått hand i hand? Denna ”nyhet” skrivs det allt som oftast spaltkilometer om, vilket kan vara lätt förvånande i den upplysta värld vi lever i.

Vad skall Spannmålsodlarföreningen hitta på i år?

Vi skall ha ett styrelsemöte den 5–6 februari i Västerås då hela styrelsen inklusive suppleanter och valberedning gemensamt skall smida planer inför framtiden. Ett antal frågor kommer att diskuteras.

Ett stalltips är fortsatt stort fokus på spannmålspriset i Sverige och vårt närområde, jag har förstått att detta ämne glädjande nog engagerar fler än bara våra medlemmar.

Hur ser egentligen konkurrensen ut i vår bransch, finns det någon uttalad skillnad mellan våra olika handelsföretag eller är det snarlika erbjudande över hela linjen?

Vi kommer givetvis också ta upp frågan om hur man skall fundera som medlem/ägare i Lantmännen nu när vi närmar oss distriktsstämmorna, förslag på eventuella motioner behöver funderas igenom.

Ett annat mycket viktig spörsmål är hur vår framtida kemikalieanvändning i lantbruket kommer att se ut, många organisationer jobbar febrilt för ett ”giftfritt” lantbruk helt utan att ta hänsyn till Livsmedelsstrategins krav på självförsörjning och att vi inte heller skall exportera våra miljöproblem till andra länder. Här har vi en viktig roll att spela så att beslutfattarna får korrekt information direkt från näringen.

Jag kan som sagt lova er att det finns mycket att arbeta med 2020, året som precis avslutats gav verkligen mersmak. Vi i styrelsen känner att vårt arbete faktiskt kan påverka, fast vi inte har några stora resurser att ta till när det blåser. Ibland räcker det att vara envis och lagom obekväm för att folk skall lyssna. Vi fortsätter på det spåret ända in i kaklet.

8 januari 2020

Johan Karlzén, Ordförande SpmO