Gör din röst hörd

SpmO möten

Samtalen om konsekvenserna av årets skörd fortsätter, ett antal medlemmar har framfört många kritiska åsikter om hur man blivit behandlade av handelns olika företrädare. Jag har full förståelse över att man är gruvligt besviken och många av oss sitter i samma situation, tyvärr bottnar problemet i att vi inte har förstått eller läst igenom villkoren i våra tecknade kontrakt. Detta kan vi som förening inte göra något åt, däremot har vi genom ett intensivt lobby arbete framfört våra medlemmars åsikter till de olika aktörerna. Samtliga har på olika sätt agerat mer eller mindre för att underlätta leverantörernas situation. Lärdomen av ovanstående är följande enligt min mening, när det gäller kooperationen så finns det bara ett sätt att påverka och det är i toppen. Gå på möten och stämmor, lämna in motioner och gör din röst hörd endast då kan man få till en förändring, styrelsens arbete och företagets inriktning är det du som medlem som styr över ingen annan. Tala med dina kollegor och åk tillsammans till mötena och påverka era representanter. Det är vad jag tänker göra och det är nämligen så en demokrati fungerar.

När det gäller den privata handeln är det delvis samma strategi som gäller, gå på deras kundträffar och framför dina synpunkter. Tala med din säljare han kommer garanterat av rent själviska själ föra informationen vidare upp i organisationen, det drabbar eventuell provision om du väljer att avstå att handla med personen i fråga. Ägarna till privata företag är lyhörda och vill ogärna få dålig publicitet, därför finns det ofta en möjlighet att förhandla fram vettiga kontraktsvillkor. Beslutsvägarna i dessa organisationer är kortare och tappade kunder slår omedelbart på resultatet.