Höstinfo från regionerna 2018-08-28

Skåne

Rapsen verkar vara den gröda i år som bitvis klarat sig hyggligt, övriga grödor handlar det om 50% av normalutbytet, givetvis med några undantag och då på både på upp och nedsidan. Höstens rapssådd har hittills genomförts utan några problem. Det behövs givetvis lite mer regn, men det ser ut att lösa sig framöver. Råg och höstvete står på tur, men man ska nog vara försiktig för det är stor risk att insekterna tar kål på grödan om den kommer i jorden för tidigt.

Västra Sverige

Halv skörd här också det finns undantag där vetet avkastat runt 80% och korn 60%, åkerbönor är det riktiga bottennappet runt 20% av normal skörd. I övrigt verkar det som att alla i stort sett är klara, men det finns ett och annat åkerbönfält kvar. Höstrapsen är sådd i rätt tid men med mycket spillsäd som måste behandlas, däremot är det väldigt lite sniglar. För närvarande regnskurar varje dag, så det är inte speciellt mycket jordbearbetning som är gjord mer än plöjning. Om vädret bättrar sig när vi kommer in i september, drar nog höstsådden igång.

Östra Sverige

Skördarna i Östra Sverige är antingen dåliga eller urusla. Området väster om Linköping mot Vättern har fått en höstsädesskörd närmare 70% av normalt och en vårsädesskörd på ca 50% av normalskörden. Höstoljeväxterna har betett sig lite märkligt i år. Fält som var bra i våras har utvecklats ganska normalt medan fält som var i sämre skick valde att ”leva upp igen” efter regnet som kom under midsommarhelgen. Dessa fält stod helt gröna och blommade om in i augusti.

Östra, södra och norra delen av Östergötland är hårdare drabbat av torkan, höstsädesskörd på ca 50% av normalskörden och 30-40% avkastning på vårsäden är en rimlig gissning. Det finns lin och bönfält där man valt att slå av den lilla grönmassa som fanns. Under augusti månad har östra delen av länet fått nederbörd, lokalt upp till 200 mm under en kort tid. Detta regn är tacksamt för vallarna och bör även kunna trygga en etablering av höstgrödorna.

Stockholm-Uppsala

Vetet avkastade ca 70% och korn 30–40%, så halv skörd runt storstäderna. Skörden är i stort sett klar, något vårrapsfält, kanske åkerböna och en del korn står kvar på några ställen. Det är fina förhållande för höstrapssådd, men ganska mycket spillsäd. Höstsådden drar igång till helgen, och det börjar bli lagom med fukt i jorden nu.

Västmanland

Det finns lite korn kvar att tröska, som blev sent sått alternativt grodde sent. Låga skördar generellt. Vissa har haft tur och fått skurar som förbättrat situationen under växtsäsongen, medan andra bara fått 20-30 mm. Får rapporter om skördar på 1 ton/ha men många pratar om 50% skörd. Nu har vi dock regn var och varannan dag, så gott om fukt för höstgrödorna och större chans att ta en bra andra/tredje skörd på vallen.

Södermanland

Det mesta är tröskat, finns lite korn kvar samt en del lin och även lite vårraps. Skördenivåerna varierar mellan 30% av normalskörd till 80 % av normalskörd. Många har valt att helsädesensilera i stället för att tröska grödan. Norra delen av länet är hårdare drabbat av torkan. Rapsskörden har haft en väldigt stor spridning, en del har blivit total skadat av insekter och annat har gett nästan normalskörd. Även frövallarna har haft stor spridning, från 20-30% till ganska normal avkastning. För tillfället får vi regnskurar med jämna mellanrum, vilket börjar ge goda förutsättning för höstsådden så många planerar att börja så vete i början/mitten vecka. Det har även såtts en hel del raps.

Närke

Här är det mesta tröskat, men det är finns några som har korn, havre och vårvete kvar som såddes sent, plus att det kom en hel del regn sista veckan som satte stop i skördearbetet. Skördenivåerna varierar här också, men bedömningen är runt 50% av normalskörd även i Närke. 

Förberedelse för höstsådd pågår.

Sammanfattningsvis verkar vi drabbats någorlunda lika i hela landet, detta ger oss en unik möjlighet att informera våra beslutsfattare om vår sårbarhet. Hösten stora beting blir med andra ord att tydliggöra den urusla lönsamheten i modernäringen med eller utan påverkan av torka. Konsumenterna verkar fattat galoppen med nyttan av svenskproducerat, men mellan gården och matkassen finns en lång kedja av ”procentare” som med alla till bud stående medel jobbar för ett fortsatt lågt råvarupris.

Det finns alltid ljus i andra ändan av tunneln, även om vägen dit kan kännas lång.

Johan Karlzén, Ordförande