I väntans tider

För den växtodlande lantbrukaren är denna tiden på året en funderingarnas tid, vi är klara med de flesta utomhusarbetena och tillbringar mycket tid på kontoret. Vad vi gör på kontoret skiljer givetvis sig åt, med att sammanställa årets resultat och planera inför nästa år är troligen ett av de vanligaste göromålen. Årets siffror är som vi redan tidigare konstaterat en gruvlig besvikelse för stora delar av lantbruksföretagen. Glädjeämnet är att hösten så här långt varit gynnsam och de höstsådda grödorna står fint på fälten, nu gäller det bara att vintern inte ställer till det för oss. 

Förra veckan tillbringade jag tillsammans med ytterligare ett hundratal kollegor en intressant dag på Vreta Kluster för en genomgång av tävlingen Maltkornsmästaren. Samtliga led inklusive de ogödslade fick för hög proteinhalt för att kunna avräknas som maltkorn vilket gjorde att vi inte kunde kora någon vinnare i årets tävling. Dagens expertpanel var mer eller mindre överens om att man egentligen inte kunde hitta en specifik förklaring till resultatet. Man får snällt konstatera att årets väder med extremvärme och begränsad nederbörd skapat ett helt nytt scenario. De olika odlingsinsatserna som spänner från superintensiv till inget kväve och högst moderat växtskydd inte har haft någon inverkan på proteinhalten. 

Som maltkornsodlare med en i år alldeles för hög proteinhalt är detta givetvis en skön bekräftelse att jag inte kunnat påverka resultatet hur jag än gått till väga. Det jag däremot kunnat påverka är min iver att säkra pris och volym innan grödan är skördad, våra kära uppköpare vill inget hellre än att säkra upp sina volymer så fort som möjligt. Ett intressant svar på en direkt fråga till Dieter Nowack, inköpsansvarig på Vikingmalt om hur vi skall få upp priset på maltkorn är enligt Dieter att begränsa utbudet det vill säga hålla på varan tills vi tycker priset är det rätta. Konsumtionen av öl ökar och trenden är att man förbrukar mer malt per liter öl vilket också stödjer ovanstående resonemang. Så än en gång, gå inte in i några ”spekulationsaffärer” med din fysiska vara innan du vet vad du har för kvalité. Dieter förklarade även på ett mycket pedagogiskt sätt att proteinhalter över 11 procent protein var svårare att mäta och går man sedan upp till 12 procent, var det totalt godnatt om malten skall användas till öl framställning, så där finns ingen räddning ett år som detta.

Torkstödet

Ja vad skall man säga, ett land utan styrning kan givetvis inte ta några beslut om några utbetalningar av allmosor till pressade lantbrukare. Politikerna jobbar febrilt med att undvika varje form av lösning på regeringsbildningen vilket inte bådar gott när det gäller vår branschs möjligheter till förståelse. Man häpnar när man inser hur egoistiskt våra politiker agerar. Samtliga har uppenbarligen missat att man kandiderar till ett uppdrag att leda landet och nu handlar det bara om att framhålla sin egen förträfflighet. Så med andra ord är diskussionerna om torkstödets pausade på obestämd tid.

Spannmålsodlarna fortsätter att hävda att en utbetalning baserat på grödkoder som avser odling av avsalugrödor är den bästa lösningen, i andra hand en återbetalning av skatt baserat på bränsleanvändning under året. LRF vacklar i frågan men verkar luta åt bränslespåret för att inte helt tappa förtroende bland sina växtodlande vänner, den som lever får se.