Informera konsumenten

Informera konsumenterna. SpmO Spannmålsodlarna

Det är oerhört viktigt att vi alla tar tillfället i akt och informerar allmänheten om hur lite ett högre pris på råvaran påverkar livsmedelspriset, troligen hade ingen märkt om vi gav bort spannmålen gratis, priset på slutprodukten i affären skulle knappt påverkas över huvud taget. Detta gäller tyvärr samtliga produkter som produceras på de svenska gårdarna, alldeles för lite pengar stannar på gården. Detta år har visat att konsumenten både är intresserad och beredda att betala extra för svenskproducerad mat, vi måste alla i branschen se till att den betalningsviljan landar på gården och inte i handlarnas fickor. Samtidigt gäller det att fortsätta informera både politiker och allmänhet om mervärdet i att ha en fungerande livsmedelsproduktion i landet. En viktig fråga är genomförandet av den beslutade livsmedelsstrategin, där jobbar vi i föreningen hårt för att få denna på banan så snart som möjligt.