Inlägg SpmO Region Stockholm/Uppsala/Gotland -Ta kontrollen över det du producerar

För många i regionen har 2020 varit ett rekordår, jag hör rapporter från flera håll att så är fallet. Fantastiska skördar och fint skördeväder gjorde hösten till en glädje när resten av året har varit ett rekordår i hysteri och dumhet. 

Efter förra årets problem hos marknadsledaren i regionen med mottagning av spannmål i skörd, ser det trots farhågor ut att ha fungerat riktigt bra i år fast silon i Uppsala är nerlagd. Det var visserligen väldigt torr spannmål som kom in, men stora volymer, och de rapporter jag har fått är att det har flutit på bra på både plattor och i Hargshamn.

Det kan ändå inte nog understrykas hur viktigt vi i SPMO tycker det är att vi ordnar egen lagring på gårdarna, dels för att minska pressen på transporter under skördeperioden men framförallt för att ta kontroll över sin vara och inte vara bunden att sälja till vilken platta eller silo som råkar vara närmast.

I Hargshamn har muddringsarbete inletts i höst. Farleden till och från hamnen samt hamnbassängen skall muddras och en ny kaj skall byggas för att kunna ta emot båtar upp till 200 m långa och med 40 000 ton kapacitet. Detta tror jag är mycket positivt för regionen då världsmarknaden inte längre är lika långt borta. Arbetet beräknas vara klart tidigast våren 2022.

I Sverige talas det mycket om hur viktigt det är med svenska varumärken och närproducerad mat. Inte minst i marknadsföring från industri och handel ser vi detta och att svenska produkter är värda ett merpris. Tyvärr ser inte vi producenter röken av dessa merpris utan det är handeln som kapar åt sig mervärdet. Kvar står vi med de ökade kostnader vi har, när vi ska producera världens bästa mat.

Återigen är det viktigt att vi tar kontroll över det vi producerar, ska vi kanske vägra handeln våra varor och exportera? Jag tror verkligen att svenska konsumenter vill ha det vi producerar och handeln inte gärna vill tappa den marknaden. Det är dags att sätta lite press så att också vi, får en del av kakan.

2020-12-01

Gustaf Silén, Ordförande SpmO Region Stockholm/Uppsala/Gotland