Kontraktsvillkoren i spannmålshandeln

Bild: Styrelsemöte, Dag von Bothmer håller i grupparbetet.

Styrelsen inklusive suppleanter och delar av valberedningen träffades i början av februari i Kvänum för ett tvådagarsmöte. Temat för mötet var att diskutera kontraktsvillkoren i spannmålshandeln, alla hade fått i uppgift att gå igenom de olika handlarnas inköpskontrakt och även jämföra med utländska handlares krav specifikationer. Vi kunde snabbt konstatera att de svenska avtalen och kvalitetskraven är mer eller mindre unika i Europa, mycket i avtalstexterna bygger på att säljaren är ansvarig i evig tid för eventuella fel i leveransen, vilket är helt orimligt. Även delar av kvalitets regleringarna skiljer sig stort ifrån våra grannländer, vilket är förvånande då spannmålen handlas utan problem mellan de olika länderna. 

Nu kan man inte ha så stora förväntningar på att kvalitetskraven skall ändras på de varor som köps och säljs inom landet, då det står handlarna fritt att bestämma dessa. Det man däremot kan ha synpunkter på är den mängd som går på export, rimligen borde det där finnas möjlighet till harmonisering av kravspecifikationerna. Vi kommer under våren uppmärksamma er på delar av avtalstexten, tänk på att ett avtal består av två parter som kommit överens. Gå inte med på vilka stolligheter som helst, ta upp de punkter som du anser vara oskäliga och be att få dem justerade. Så länge finns det konkurrens på marknaden kan man välja den partner som är beredd att lyssna på kundens synpunkter.

Del av hela Ledaren

2023-02-13

Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare