Mikael Franzén


Ordförande

070-327 30 89
mikael@franzenslantbruk.se
Nybble Gård
719 91 Vintrosa

Daniel Dernfalk


Ordinarie

070-641 18 97

vestalantbruk@telia.com

Nedra Vesta 216

692 92 Kumla

Arvid Andersson


Ordinarie

070-2090642
vasbyarvid@gmail.com
Lilla Väsby 5170
716 92 Fjugesta

Mathias Göransson


Ordinarie

070 773 75 95
mathias@mpceiling.se
Dyrings Gård 376
705 94 Örebro

Erik Sandberg


Ordinarie

070-5465027
erik@torphalla.se
Torphälls 424
705 97 Glanshammar

Lars-Håkan Jonsson


Ordinarie

019-24 30 31
070-527 76 31
Fax 019-24 31 31
kyrkebyegendom@telia.com
Kyrkeby Egendom Mosås 190
705 94 Örebro

Kristian Pettersson


Ordinarie

070-930 36 67
kristian@agrius.se
Ytter Ekeby Södra Gården 227
732 73 Fellingsbro

Johan Eklund


Ordinarie

070-306 22 96
eklundagro@gmail.com
Falla 821
705 92 Örebro

Leif Persson


Valberedning (sammankallande)

Göran Torstadius


Valberedningen

Edvin Lööw


Valberedning