Plötsligt blev det sommar!

Ja, man slutar aldrig förvåna sig över hur snabbt förutsättningarna i våran verksamhet kan skifta, plötsliga och intensiva regn över stora delar av landet sätter käppar i hjulet. Vårsådden har på många ställen blivit kraftigt försenad, en del av våra kollegor har bestämt sig för att hoppa över sådden och satsa krutet på en bra etablering av nästa års gröda i stället. Hur ska man kunna parera för denna typ av händelser? bläcket på SAM ansökan har ju knappt hunnit torka! Nåväl så är det när man är beroende av vädret, i detta nummer rapporterar de olika regionerna om de aktuella odlingsförutsättningarna. Vi skall försöka återkomma lite oftare med denna typ av summeringar, målet är en kort rapport strax efter skörd och en när höstsådden är klar. Syftet är att vi alla skall få en korrekt och någorlunda nyanserad bild av det aktuella läget i spannmålsodlar Sverige.

När jag skriver detta har åter igen CAP förhandlingarna havererat, många länder skall enas och olika förslag måste givetvis analyseras ordentligt av alla medlemsländerna. Det som är den största stötestenen är utan tvekan de olika ländernas iver att återskapa ett forntidslantbruk inom unionen. Avkastning är inte längre en bärande del i det ”nya” europeiska lantbruket, här talar vi biologisk mångfald och bönodling. Tro tusan att man inte kommer överens, normalt funtade medborgare vill ha mat på bordet och en trygg livsmedelsförsörjning, frågan är hur länge man kan tillåtas hålla på med detta flummeri. Miljörörelsen har ett enorm stort ansvar i denna dokusåpa, här slänger man ur sig den ena halvsanningen efter den andra utan att fundera på de långsiktiga konsekvenserna.

Vi måste givetvis alla vara beredda att ta ansvar för miljön och klimatet, men om man på köpet tappar bort focus på världens livsmedelsförsörjning, då kommer det med all säkerhet inte vara klimatförändringarna som släcker lampan för jordens befolkning. Vi kämpar vidare med att förklara för beslutsfattarna på hemmaplan, vikten av ett fungerande inhemskt lantbruk.
2021-06-06 Johan Karlzén ordförande