Rapport från Närke/Mikael Franzén 2022-03-11

I skrivande stund ligger fortfarande snö kvar på höstgrödorna där det är skuggsida. Det man kan ana är att det tidigt sådda vetet ser bättre ut än det sent sådda. Problemet framöver med kalla nätter och varma dagar frestar på höstgrödorna. Rapsen är det svårt att göra en bedömning på, det har stått mycket vatten på höstgrödorna och man avvaktar med att gödsla rapsen. Spekulationerna om tillgång på gödsel pga. kriget har gjort att en del köpt gödsel till höstsådden, även bunkring av diesel sker. Diskussioner om att även köpa in gödsel för 2023 pågår för att säkra tillgången samt en farhåga om ytterligare ökade gödselpriser.