Rapport från Närke/Mikael Franzén 2023-05-05

”Våren har hittills varit kall och lång, och det har kommit en hel del nederbörd både i form av regn och tidigare snö. Detta har medfört att i skrivande stund, så har ogräsbekämpningen av höstsådden inte kommit igång. Rapsen ser ut att ha klarat övervintringen bra, det är en del variation i bestånden, men ca 8o% är ok.

Vårsådden har kommit igång på en del av de lättare jordarna, men fortfarande är övervägande arealer för blöta för att sås och därför avvaktar de flesta tills de torkat upp bättre.”