Rapport från Östergötland/Kristina Forsberg 2022-06-06

Vårbruket var väldigt gynnsamt, bra struktur efter en gynnsam etablering. Delar av området börjar lida av torka, regnprognoserna avlöser varandra men håller sällan vad de lovat. Kommer det bara lite nederbörd har vi en fin skörd på gång, undantaget många rapsfält som påverkats av den kalla vårvintern.