Rapport från Östergötland/Kristina Forsberg 2023-05-03

”Våren har varit både blöt och sen. Det har kommit över 200 mm nederbörd under mars och april i delar av området vilket givetvis försenat förbrukat. Nu början av maj är västra delarna av länet i stort sett klara medan det i mellersta och östra delarna fortfarande finns arealer som inte är sådda.

Höstsäden har påverkats en del av vintern, framför allt i svackor där vatten blivit stående och delar av fält som är packade. Dock inga stora arealer.
Höstoljeväxterna är mer drabbade av vinterns påfrestningar, troligen till följd av en varm och lång höst vilket resulterade i plantor med höga tillväxtpunkter och därmed känsliga för vinterns påverkan.”