Rapport från Östergötland/Petter Öhman 2023-11-06

Efter den försenade vårsådden p.g.a. stora nederbördsmängder fick vi en torr period
som stod sig ända till slutet på juni. Mycket av det vårsådda fick ändå regn och en
relativt bra uppkomst. Mycket av tredjegivorna på höstvetet uteblev. Juli och augusti
bjöd på stora mängder regn med över hela länet. Mycket små mängder spannmål
lyckades tröskas innan all nederbörd vilket snabbt ledde till kvalitetsförluster.

Flera upplever att höstvetet levererat trots den långa torrperioden med en skörd på
uppskattningsvis 10-20% mindre än 5-årssnittet. I mängd cirka 6,5–8,0 t/ha dock med
generellt dålig kvalité. Rapsen tappar mer med uppskattningsvis 15-20% mindre än
5-årssnittet med en generell skörd om cirka 3,0-3,5 t/ha.

Vårgrödor som vårkorn och vårvete tappar en hel del med uppskattningsvis mer än
20% mindre eller cirka 4,5–5,5 t/ha. Bevattning har gett goda effekter i alla grödor.
Halm har inte kunnat bärgas i samma utsträckning som normalt vilket ger ytterligare en
intäktsbortfall. Många upplever det som svårt att få ihop kalkylen. Produktionskostnaden
och intäkterna tar nog ut varandra för många vilket ger stödet vinst i bästa fall.

Tongångarna inför nästa år är väl mer positiva. All höstrapsareal har väl inte kunnat sås
som tänkt men mer höstvete har kunnat etableras med en relativt fin september och, i alla
fall början på, oktober. Uppkomsten hittills ser bra ut även för många sent sådda fält.