Rapport från Östergötland

Team SpmO

Årets skörd påbörjades tidigare än vi är vana vid med låga vattenhalter. Skördenivåerna är lägre än ett femårsmedeltal i samtliga grödor, möjligen undantaget vallfrögrödorna. Speciellt låga skördar har vi fått av vårgrödorna där en blöt maj missgynnade etableringen och en torr och varm sommar fortsatte att plåga vårsäden. Östra delarna av vårt område påverkades mer av torka och värme än västra delarna. Större delen av oljeväxt- och spannmålsarealen skördades under bra förhållanden med bra falltal och höga proteinhalter, men volymvikterna är klart under det vi är vana vid och det handeln efterfrågar. Höstrapssådden har gått fint men jordloppor och sniglar kan göra att en del fält blir ojämna. //Kristina Forsberg