Rapport från regionerna sista veckan i maj

SpmO Mikael Franzén

Rapport från Uppland.
I Uppland ser höstsådda grödor över lag mycket bra ut, dock med ett ganska högt ogrästryck. Högt vattenstånd efter vintern och kall start på våren med mycket nederbörd har gjort att vårbruket blev sent, vissa har fortfarande idag den 3 juni ännu inte sått någonting, väldigt stora lokala variationer. Sista dagarna har många sått men det återstår säkert 10-15% fortfarande. Några har tagit beslutet att inte så alls och satsar på bra höstgrödor istället. Veckan som kommer ser väldigt bra ut på väderprognosen, det kommer nog bli fullt ös på åkrarna med kompletteringsgödslingar och växtskydd och förhoppningsvis färdigsått för de flesta.
//Gustaf Silén

Rapport från Sörmland.
En förhållandevis kort och lagom vinter följdes av en lång och kall vår med tidvis ovanligt blöt väderlek. Starten för vårbruket blev därmed ganska sen och påverkades mycket av belägenhet och jordart. Vissa kom igång i mitten av april medans för andra dröjde det in i maj innan man kunde komma igång. Den stora nederbörd som fallit i slutet av maj har inneburit att alla inte kunnat så färdigt och vissa måste så om delar av den areal som såddes straxt innan regnet. Glädjeämnet är dock den stora areal höstgrödor som kommit igenom vintern på ett bra sätt och som idag ser mycket bra ut. Förväntningarna på en mycket god skörd är höga om resten av säsongen utvecklas normalt.
//Dag von Bothmer

Rapport från Skåne.
Överlag tittar vi ut över ett åkerlandskap i fin tillväxt och god harmoni. De höstetablerade grödorna har alla förutsättningar att leverera både volym och kvalitet i linje med önskemålen i den svenska livsmedelsstrategin. Vårbruket i Skåne blev överlag något
senare än normalt, och på många håll följde inledningsvis en långsam utveckling till följd av närmast vinterlika temperaturer. Välkommet regn och en kortare värmebölja i början av maj har gjort att såväl medvetet placerade fröer som en ständigt allert ogräsbank nu frodas, och så fort vädret tillåter myllrar Skånes åkrar av flitiga odlare som vid gott mod utför både växtskyddande och näringsberikande åtgärder. Det ser ut att kunna bli en trevlig sommar och höst!
PS ”Under de sista veckorna i maj har det på vissa platser fallit allt för mycket regn för jordens och grödornas bästa.”
//Martin Krokstorp

Rapport från Närke.
Den första perioden av våren var kall och torr i länet, vilket medförde att vetet och rapsen tog stryk av de kalla nätterna. H-vetet har i vissa delar av länet frusit bort och måste sås om igen, det som klarat sig var sent i utvecklingen, som förövrigt gäller all höstsådd.

I nuläget ser grödan riktigt bra ut och har repat sig. I delar av länet startade vårbruket i slutet av april och de som klarade sig undan regnet kunde så klart, innan Valborg och merparten har sått innan slutet av maj, det finns dock områden som har varit så regndrabbade att det fortfarande i dagsläget inte har gått att så. Förhoppningsvis så torkar det snart upp, så vårbruket kan avslutas för alla.
PS ”I Slutet på maj, stora mängder regn mellan 60 mm upp till 100 mm, som följd blev det översvämningar på åkrarna, syrebrist och skorpa, och en del får så om.”
// Mikael Franzén

Rapport från Östergötland.
I Östergötland är andelen höstsådda grödor stor. Både höstoljeväxter och höstsäd ser lovande ut, jämnare än under många andra år. Det har förekommit en del snömögel och det finns som vanligt en del fuktskadade partier av fälten, men utöver det är grödorna väletablerade. Det mesta av vårbruket skedde på fält med god struktur efter vintern, men vi har senaste dagarna fått runt 50 mm regn. Det står ytvatten nu på en del fält, det måste snabbt dräneras bort annars kommer vi att se en hel del gula fält om någon vecka!
//Kristina Forsberg

Rapport från Västra Sverige.
Första delen av våren var torr och kall. Nattfrosten hade svårt att släppa greppet. Vilket gjorde att många höstvetefält fick frys/tork skador. Vårbruket startade upp på de flesta håll en bit in i april, med ett fint bruk. Höstgrödorna har startat upp fint, tack vare ett lagom aprilregn med fina effekter av gödslingen. Även den mesta vårsådden har fått en fin start, med överlag fin uppkomst. Maj månad har bjudit på allt för mycket nederbörd, detta har fått till följd att många vårgrödor nu lider av syrebrist. Det som inger hopp nu, är den kommande väderprognosen, där juni månad verkar komma med sol och värme.
// Bertil Hagsgård

Rapport från Västmanland/Dalarna.
Fina till mkt fina höstgrödor. Överlag finns en del utvintrade fläckar men höstvetet ser riktigt bra ut. Ogräset i icke höstsprutade veten har växt till kraftigt och snabbt i början av maj tillsammans med svampangrepp i vetedominerade växtföljder vilket inneburit att man släpat runt växtskyddssprutan i blöta fält.

Blött är också vårsådda och icke sådda fält. En del hade möjlighet att så innan regnperioden vilket i många fall varit gynnsamt. De med tyngre jordar som kände sig tvungna att avvakta har nu med facit i hand drabbats hårt och inte kunnat så eller sådd mellan regnskurarna och drabbats av mycket nederbörd och fått syrebrist eller skorpa. Uppskattar att 25 % av vårsådden är kvar i Västmanland i sista veckan i maj vilket är av många att betrakta som riktigt sent. Sista veckan i maj är prognosen mer regn.
// Dag-Henrik Larsson