Rapport från Skåne/Martin Krokstorp

En blöt och kall vår medförde ett ca 3 veckor senare vårbruk än normalt. Inledningen av maj gav torrt och varmt väder som resulterade i brokiga bestånd i nysådda grödor. Höstgrödorna ser överlag bra ut, men har backat på lättare/svagare jordar. Än finns fukta kvar i de flesta fält, men för att kunna leverera såväl kvalitet som kvantitet är vi framöver beroende av regn i bekväma mängder och i lagom intervaller.

Rapport från Skåne/Martin Krokstorp 2024-05-31