Rapport från Södermanland/Dag von Bothmer 2022-06-04

Årets vårbruk genomfördes vid en för senare år normal tidpunkt och kunde för de flesta genomföras utan regnuppehåll. Perioden har inledningsvis varit torr och kall men de senaste veckorna har regn fallit i lagom mängder och väl fördelat över tid. För vårsäden har detta varit idealiskt och blir fortsättningen av växtsäsongen gynnsam kan detta kanske bli vårgrödornas år till skillnad från höstgrödorna som med vissa undantag lidit av den gångna vintern. Dock har höstvetet repat sig ordentligt med hjälp av den senaste tiden nederbörd. Växtskyddsinnsatser pågår för fullt i regionen samtidigt som de flesta odlare våndas över årets gödselinköp.