Rapport från Sörmland

Team SpmO

Årets skörd drog igång tidigare än normalt pga det varma vädret i juli, vilket innebar att de höga förhoppningarna de flesta odlare hade efter den för höstgrödorna gynnsamma våren i de flesta fall grusades och värmen i juli tog säkert mellan 1,5-2 ton av den skördepotential som fanns innan midsommar. Vårgrödorna har för de flesta blivit en stor besvikelse efter den tuffa starten med sen sådd och för stora regnmängder, dock finns undantag. Vädret under skördeperioden har lämnat en hel del i övrigt att önska med ständiga regnavbrott med överlag stora nederbördsmängder. Överlag lider årets skörd av låga rymdvikter. Höstgrödorna har dock inledningsvis hållit god kvalitet i övrigt. Kvalitén på vårgrödorna varierar mer överlag.

Vid skrivande stund har många redan kommit i mål med skörden och påbörjat sådd av höstvete medan det hos andra återstår 10-30% att tröska. Trots det besvärliga skördevädret och den lägre än förväntade skörden kan vi glädja oss åt att årets skörd av både spannmål och oljeväxter betingar ett förhållandevis högt pris. Det är trots allt skörden i kronor som sätter resultatet! //Dag von Bothmer