Rapport från Västmanland/Dag-Henrik Larsson 2023-05-06

”Kall vår som har försenat vårbruket på stora arealer i två veckor. Den meningen sammanfattar väl de förhållanden som råder. Vissa tidiga områden har såtts för en till två veckor sedan men en stor areal kvarstår. När det här skrivs så dyker det upp 30 mm regn till om två dagar vilket skulle göra vårbruket riktigt sent och hoppet om en god vårskörd skulle vara bortblåst, jobbigt med de priser som många har på insatsmedel.

Höstrapsen har i Västmanland haft en ganska tuff vår. Tillväxtreglering har som vanligt varit utslagsgivande och val av etableringsmetod verkar ha påverkat övervintringen markant. Höstveten är på många håll vårens höjdpunkt hittills och där finns det goda förutsättningar om vädret slår in.Precis som vädret brukar vara i dessa tider så har regnet på 30 mm tagits bort från prognosen och hoppet om god skörd på vårsådden börjar återigen spira. Med hopp om goda priser på våra produkter och höga skördar.”