Rapport från Västmanland/Dalarna

Team SpmO

Efter en tidig start av skörden så avbröts tröskningen kontinuerligt av regnskurar. Det mesta har nog blivit tröskat till relativt låga vattenhalter trots regnet. Höstvete skördarna lovade mycket men blev en besvikelse för många då kärnorna inte blivit ordentligt matade på grund av torka och hög värme i juli. Veten med lägre falltalsstabilitet som skördats i slutet på augusti och senare har inte klarat brödvetekvalité.

Vårsäden fick en tuff start med stora regnmängder i maj så förväntningarna var inte höga vilket stämde väl med utfallet. Många grödor har blivit nedklassade på grund av låga volymvikter. Regnandet i augusti har dock inneburit goda möjligheter för höstrapsetableringen men även utmaningar som snigelskador. Nästa vecka som lovar varmt och bra väder kommer att sätta fart på sådden av höstvete. // Dag-Henrik Larsson