Seg start på våren

Fjolårets rekordsnabba vårbruk upprepar sig inte detta år, vi har idag den 12 april precis avsluta den första gödningsgivan och väntar spänt på att det skall sluta regna och att värmen skall återvända. Hittills har vi haft nattfrost från och till de senaste veckorna vilket inte väcker några vårkänslor, tack och lov ser det ut att vända i början på nästa vecka vilket vore välkommet. Det spekuleras i media om att den ”sena” våren kommer att påverka skörden, det kan tyckas lite väl tidigt att redan i början på april sälja in en dålig skörd till medborgarna. En sen vår kan förvisso innebära lägre avkastning men det finns så många andra och betydligt allvarligare faktorer som kan påverka skörden under resans gång. De krav som nu ställs på modernäringen kommer i framtiden sänka skördarna betydligt mer än en sen vår eller en torr sommar.

Konsumenten regerar
Nu när priserna på livsmedel med svenska mått är astronomiska har plötsligt konsumenterna slutat fundera på var och hur maten produceras, ett intressant men inte förvånande fenomen. Mycket gnäll och tandgnissel hörs från de organisationer och proffstyckare som tidigare svartmålat de produkter som idag efterfrågas i affären. Vi som jobbar med produktionsjordbruk är inte särskilt förvånade, att lägga ner en massa extra arbete för att tillfredsställa en köpare har aldrig lönat sig i vårt led.

Kostnaderna får vi ta och mervärdet hamnar hos mellanleden, när nu konsumenten inte längre väljer premium utan köper det billigaste är handlarna snabba med att plocka fram vad som önskas. Reklambladen fylls av extrapriser och de ”tre stora” gör allt för att övertrumfa varandra med billigaste fläskfilén mm. Förvisso säljer svenskt fortfarande bra, men det ger inte samma klirr i kassan för handlaren som tidigare. Nu gäller det att ge kunden vad hen vill ha, billigaste matkassen har blivit ”the name of the game” kanske något att fundera på när vi i lantbruket försöker slå knut på oss själva för att tillfredsställa våra handelspartners och beslutsfattares tokiga regelverk. Vi får snällt acceptera att mat inte står i första rummet när svensken skall spendera sina pengar, det finns fortfarande artiklar som är viktigare för husfriden än vad som serveras på matbordet.

Det finns med andra ord mycket att ta tag i för en förening som jobbar för produktionsjordbrukets villkor, de senaste veckorna har vi deltagit i ett antal möten. Regeringens kartläggning av svensk gödselmedelsproduktion har precis slutförts och en rapport finns att hämta på JV hemsida, vi har tillsammans med ett antal av näringens aktörer fått möjlighet att komma med synpunkter och inspel till rapporten. Ett möte med Rådet för hållbar produktion och konsumtion arrangerat av JV har också hunnits med, en stor eloge till Jordbruksverket som visar stort intresse för odlingen och dess villkor. Vi har även varit representerade i Kemikalieinspektionens rådgivande grupp för användningsvillkor växtskyddsmedel. I övrigt sker det ett intensivt arbete i gruppen Gröna näringar som vi tillsammans med Sveriges Mjölkbönder, Sveriges grisföretagare, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare samt Småföretagarnas Riksförbund representerat av Sten Lindgren.

Denna informella gruppering driver frågor som rör de gemensamma problem vi i näringen möts av dagligen, tanken är att adressera dessa frågeställningar direkt och utan omskrivningar till de ansvariga. De signaler som vi fått hittills är enbart positiva, handfasta och konkreta förslag som berör landet Sveriges livsmedelsproduktion efterfrågas hett av våra politiker.

Jag avrundar som vanligt med en liten avtals paragraf, som bekräftar att köparens ansvar är högst begränsat.

Visste du att:
*Köparen reserverar sig för felaktigt genererad information och för försenad eller utebliven information i text eller bild, exempelvis felaktig eller försenad prisinformation eller bekräftelse, som orsakats av postdistribution, tekniska fel, driftsstörningar, virusangrepp, dataintrång i Köparens IT-miljö eller andra problem som hänför sig till den tekniska miljö som används för att tillhandahålla Köparens information.

Om felaktig information lett till att erlagt pris blivit för högt eller lågt, ska priset korrigeras i efterhand. Köparen ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer som direkt eller indirekt följd av sådana fel och störningar som avses i denna punkt.

*Utdrag ur handelns inköpsvillkor under, Allmänna inköpsvillkor för spannmål och oljeväxter.

2023-04-14
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare