Skörden -21 snart i mål!

Årets skörd har bjudit på en del oväntade överraskningar, kraftig prisuppgång på spannmålen under skördeveckorna är vi inte bortskämda med, en trevlig överraskning får man allt medge. Den låga skördenivån och de hysteriskt höga bränsle och gödningspriserna var å andra sidan mindre välkomna överraskningar. Det är bara att konstatera som råvaruproducent är det svårt att komma ut som vinnare, eller som våra kära spannmålsuppköpare kommenterar läget ”det höga priset kompenserar den lägre skörden” alltid en tröst att veta att det finns någon där ute som tänker på oss.

Som vanligt tittar vi på vad våra grannar får betalt och kan fortsatt konstatera att vi ligger och harvar i botten. Den 10 september betalar men exempelvis i Tyskland tippat på galler för 12% brödvete 2333kr/ton, Maltkorn 2730kr/ton, Foderkorn 2058kr/ton och Råg 1966kr/ton, tittar vi på vad den svenska handeln som erbjuder under samma period, då kan man snacka om att man kompensera sig.

Väljer man som nu att aktivt underbetala den svenska spannmålsodlaren, så kan man fråga sig varför våra vänner djurbönderna inte får ta del av de dopade svenska priserna, utan här är det full marknadsprissättning som gäller. Hur tänker man där? Lönsamheten i animalieproduktionen är givetvis inte i första hand en spannmålsodlarfråga, här måste djurproducenterna sätta press på slakt och grossistleden så att man får kompensation för sina kostnadsökningar. Men lika fullt är vi intimt sammankopplade och måste gemensamt se till att vi inte blir bortdribblade av våra respektive motparter. Att det som nu visar sig, att prisskillnaden mellan såld och köpt fodersäd variera med bra mycket mer än kostnaden för transport och ”rimlig” kommission luktar girighet, då har vi två näringsgrenar som drabbas av kortsiktig vinsthemtagning, både spannmåls och animalieproducenten. Här finns det kanske anledning för delar av handeln att se över både sina kostnader och marginaler. Vi återkommer tyvärr i ärendet som vanligt.

Här på hemsidan har regionerna kort sammanfattat årets skörd, som ni ser har det varit ovanligt på de flesta platser i landet, precis som vanligt med andra ord.

Avslutningsvis hoppas jag att ni sått mycket oljeväxter i höst, som alla vet är raps en underbar förfrukt till höstvete, och allt som gynnar spannmålsproduktionen gillar vi.

2021-09-12 Johan Karlzén, ordförande i Sveriges Spannmålsodlare