Statistik priser och prisindex

Synpunkter inlämnade till Jordbruksverket

Här hittar du senast publicerad statistik över prisutvecklingen i jordbruket. Statistiken visar bland annat prisutvecklingen på jordbruksprodukter, produktionsmedel, mark och arrenden. Utvecklingen beskrivs antingen i form av index eller som prisserier.

Statistik priser och prisindex