Tack för alla positiva kommentarer!

Jag har nu för första gång som ordförande deltagit på både Borgeby och Brunnby, verkligen stimulerande att känna så stort stöd från många olika håll. Vi är en förening med vind i seglen, detta märks tydligt när man går runt och talar med andra aktörer i branschen. Den stående kommentaren är att SPMO behövs som ett oberoende alternativ, det vill säga någon som tar tag i de lite obekväma frågorna utan att vara rädda att trampa någon på tårna. 

Just nu är den förhärskande frågan hur kommer torkan att påverka vår näring både i år men inte minst framöver. Är de ”bortskämda” konsumenterna klara över att vi inte kan räkna med att kunna leverera råvaror så det räcker till alla, utan att fortsatt importberoende härskar trots alla diskussioner om den underbara Livsmedelsstrategin. Vi har ett stort ansvar inom alla olika jordbruksorganisationerna att tillsammans påverka beslutsfattare och informera allmänheten om hur viktigt det är med en fungerande Livsmedelsstrategi. Jag har tillbringat en heldag på Jordbruksverket i Jönköping och då diskuterat hur man på ett bra sätt skall kunna mäta genomförandet av Livsmedelsstrategins olika delområden för att se om det blir någon förändring.

 I bilen hem från Jönköping är man allt lite bekymrad över hur långsamt det går med genomförandet av strategin, i församlingen var vi inte många från modernäringen, däremot en uppsjö av andra mer eller mindre konsumentinriktade organisationer som glatt deltog i mötet.  Risken är att hela paketet kidnappas av ett antal intresseorganisationer som ser detta som en möjlighet att vrida Sveriges lantbruk tillbaka till Bullerby nivå. Som sagt ta vara på alla möjligheter att informera din omgivning om vikten av en inhemsk livsmedelsproduktion, inte minst vilken stor nytta det gör bara genom att välja svenska varor i butiken. 

En annan fråga relaterad till torkan är hur tänker handeln agera, jag har träffat alla aktörer på marknaden och samtliga är mycket bekymrade över den uppkomna situationen. Tyvärr hjälper det inte att bara vara bekymrad utan det krävs handling och tydliga besked så att alla inblandade vet vad som gäller. Just nu florerar det en massa rykten om hur de olika aktörerna skall hantera tecknade kontrakt, det bästa sättet att få klarhet i dessa frågor är ett telefonsamtal till den man tecknat kontrakt med. De handlare som utnyttjar den här situationen skall inte räkna med att komma undan vårt kritiska granskande. Ner med marginalerna upp med priset och allt vad ni orkar så vi alla även nästa år kan träffas på Borgeby och Brunnby.

Johan Karlzén