Torka igen!

Så var det tydligen dags för en ny holmgång med vädret, regnet uteblir och dagspressen vaknar med frågor om den framtida skörden. Ingen lätt besvarad fråga, kan bara konstatera att det börjar märkas att allt inte är som det ska.

Mina kompisar som jobbar med mjölk och kött sänder redan desperata signaler om att det inte kommer finnas foder eller halm,
till vintern. Detta är verkligen illavarslande, då vi alla är beroende av en fungerande animalieproduktion. När det kommer till oss växtodlare ser det inte mycket bättre ut, handeln har gått ut med att man inte längre tänker exportera mer spannmål innan skörd för att på det sättet säkra vårt inhemska behov av spannmål.

Följden blir en våt filt över det svenska spannmålspriset, en sådan manöver kräver givetvis en kraftig höjning av det svenska spannmålspriset redan nu. Det kan inte vara meningen att de lantbrukare som har spannmål i lager skall hamna i en gisslansituation och blir sittande med ett osäljbart lager bara för att handeln beslutat sig för ett frivilligt exportstopp. Det är absolut dags att se över konkurrenssituationen i det svenska lantbruket, borde inte vara möjligt att stoppa exempelvis exporten av spannmål bara för att marknadsledaren finner det lämpligt. Jag hoppas att man tar sitt förnuft till fånga och låter oss odlare få ta del av en öppen marknad med marknadsmässiga priser utan konkurrenshämmande regleringar.

Avslutningsvis
Jag fortsätter att tjata om kontrakten, i den situation vi nu befinner oss i, är det av största vikt att ni inte går i samma fälla som 2018, läs noga igenom era avtal innan undertecknandet och sälj inte mer än ni kan hantera ett relativt kraftigt skördebortfall. Lätt att säga, men svårt att göra jag vet, men vi måste lära oss att det inte finns någon krockkudde i vår verksamhet vi får snällt ta smällen om vi glömmer bältet.

Med hopp om regn i rimliga mängder och priser som balanserar skördebortfallet.

2023-06-07
Johan Karlzén, Ordförande SpmO Sverige