Vårbruk i kallväder

Våren kom tidigt här längst nere i söder, under mina 30 år på Rydsgård har vi aldrig startat vårbruket så tidigt. Detta kom verkligen som en överraskning, hösten och vinterns ideliga regnande borde talat för ett sent vårbruk. Men naturen bestämmer precis som vanligt, det gäller bara att hänga med och försöka parera så gott det går. Nu idag regnar och snöar om vart annat, och temperaturen är åter på väg mot nollan. Vi får se hur det går med det nysådda kanske lite tidigt att ropa hej redan nu.

Kriget fortsätter att påverka vår näring kraftigt, priserna på allt stiger om än i otakt. En större aktör på spannmålsmarknaden lyckades med en rekordnotering när man sålde foderkorn i början på mars för 4,9kr/kg till en grisbonde, samtidigt som man betalade spottpris på runt 3,6 kr/kg till sina leverantörer. Känns helt orimligt att detta över huvud taget skall få förekomma 2022. Vi klagar ofta på livsmedelshandelns ständiga profithunger, men när våra egna råvaruhandlare inte kan hålla fingrarna från syltburken blir man djupt bekymrad. Svenskt lantbruk har inte råd att försörja giriga mellanhänder, alla skall naturligtvis ha möjlighet att tjäna pengar, men det måste finnas rim och reson i allt.

Lantbrukaren som i många fall lägger ner månadsvis av arbete på sina produkter, skall inte behöva se en 35% prisökning på en vara som i många fall endast åkt en runda med lastbil mellan två gårdar. Jag inbillade mig att vi alla i näringen skulle försöka hjälpas åt och mildra konsekvenserna av krigets påverkan, men uppenbarligen väljer man att utnyttja den tragiska situationen och tjänar pengar på andras olycka, riktigt dålig smak på det agerandet.

Självförsörjning “The name of the game”
Nu är lantbruket åter intressant, både politiker och media oroar sig för hur det skall gå med livsmedelsförsörjningen och hur höga priserna på mat kan bli. Det är tragiskt och skrämmande att det skulle behövas ett krig i Europa för att folk skall vakna. Det som förvånar är att torråret 2018 verkar passerat utan att väcka några tankar på hur landet skall hantera nuvarande situation. Att ta maten för givet är det största misstaget en politiker kan göra, hungriga väljare är inte att lita på. Nu vill vi se en kraftfull förändring som tydligt prioriterar vår näring, lönsamheten måste snarast öka och regelbördan minska.

Den svenska lantbrukaren får knappt 9 öre av matkronan som konsumenten spenderar på livsmedel, detta är helt orimligt, både lantbrukaren och konsumenten blir grundlurade. Vi behöver bli mycket tydligare i dialogen med våra beslutsfattare, det räcker inte med stödpengar för att få ordning på lönsamheten i svenskt lantbruk. Man kan omedelbart börja med att utse en Jordbruksminister som kan fokuserar på näringen, det räcker inte som nu att lalla runt med väskan full av diverse blandade ”landsbygdsfrågor”. Att vi inte har en minister och ett departement som på heltid jobbar med jord och skogsfrågor är för mig helt obegripligt. Här behövs en tydlig uppryckning om vi skall klara av att genomföra den beslutade livsmedelsstrategin och samtidigt förse befolkningen med mat.

Styrelsemöte i Jönköping
I slutet på mars besökte vi Jordbruksverket, vi fick en bra information av Patrik Eklöf som arbetar med jordbrukspolitiska frågor. Patrik berättade om hur kriget i Ukraina kommer att påverka spannmålsproduktionen i världen, han presenterade att antal olika scenarion som alla mer eller mindre kommer att påverka den framtida livsmedelstillgången i vår värld.

En av slutsatserna var att det behövs en rekordskörd på hela jordklotet för att inte svälten dramatiskt skall öka i redan utsatta områden. Bristen på mat skapar oundvikligen folkförflyttningar och detta leder i förlängningen till nya konflikter. Nu gäller verkligen att beslutsfattarna förstår vikten av att underlätta för lantbruket, att skapa kontraproduktiva regelverk bör betraktas som tjänstefel.

Kristin Kindgren på Konkurrensverket informerade oss sedan om hur den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder LOL kan påverka oss. Lagen syftar bland annat till att skydda producenten/leverantören av livsmedel från att bli utnyttjad av köparen.

Exempelvis är det numera lagstadgat att betalning för varorna som man levererat inte får ske senare än 30 dagar efter leverans. Du kan själv gå in på www.konkurrensverket.se, och läsa mer om lagen, det går även att prenumerera på ett nyhetsbrev som tar upp olika frågeställningar och nyheter i ämnet.

Övriga frågor som diskuterades på styrelsemötet var den fortsatt stora prisskillnaden på spannmål mellan oss och våra grannländer. Vi hävdar fortsatt att ett levererat ton spannmål till en handlare i Tyskland borde rimligen inte vara bättre betalt än hos en handlare i Sverige. Vi fortsätter att bevaka fenomenet, ett stort tack till ATL som numer noterar det tyska odlarpriset i tidningen, nu kan alla jämföra. Arbetet med Stämman rullar på och det är som vanligt stort tryck på deltagarsidan, många intressanta utställare och en trevlig miljö borgar för ett kanonmöte.

Styrelsen ser verkligen framemot att få träffa er alla, väl mött.
Jag avrundar med ytterligare ett vårtecken, våra kära miljöinspektörer har vaknat till ur pandemidvalan. Nu får de flesta av oss ett kärt besök på gården, här finns mycket att titta på nu när vi helt självständigt fått arbeta utan hembesök av ivriga kontrollanter. Ett under att det över huvud taget fungerat utan större miljökatastrofer. Som sagt ännu en kostnad som belastar lönsamheten i jordbruket, det kostar på att vara populär.

2022-04-12
Johan Karlzén, ordförande i Sveriges Spannmålsodlare